Om eierskap på tomter
 

 

 

 

Opp
Om eierskap på tomter
Bilder fra våre prosjekt

 

Viktig informasjon for deg som skal kjøpe bolig i Thailand

 

| Bygsle tomten | Aksjeselskap som eier av tomten | Kjøp av leilighet |
| Omkostninger/ skatter/avgifter | Formuesbeskatning | Bank konto |

Bolig i ThailandStadig flere nordmenn kjøper bolig i Thailand. Det er flere grunner for det.
Det behaglige klimaet året rundt, de rimelige prisene på bolig sett i forhold til andre land som en kan sammenligne seg med. Det er ikke særlig mer strevsom t å reise til Thailand enn til Spania når man først er kommet på et fly.

Mange av husene har utsikt mot havet. Det er alltid felles svømmebasseng på alle områder hvor det er hus til slags, tomtene er som regel meget romslige. I hagen kan du dyrke dine egne orkideer. Det kan høres luksuriøst ut men det er vanlig å engasjere egen hagearkitekt. For så vidt også meget lønnsom da de fleste planter er ukjente for oss. Flere av utbyggerne av boliger i Thailand har skandinavisk talende ledelse slik at språkproblemer nærmest ikke er tilstedeværende.
Det er alltid vektlagt at alle hus skal tilpasses lokal byggeskikk. Balkonger og terrasser er store og overbygget med beskyttelse mot regnet.

Som nordmann kan du eie bolig I Thailand. Restriksjonene går på å eie grunnen eller tomten.
For å løse dette finnes det flere måter:

til toppen

Bygsle tomten
I Norge er det tradisjon å bygsle tometer eller sagt på en annen måte, leie tomten. I thailand er det gjerne slik at man kan tinglyse de første 30 årene for der etter å tinglyse etter hvert som 30 års intervallene utløper. I Norge er det gjerne brukt begrepet festet tomt.
Det er viktig at man har en ryddig og godt utformet kontrakt som også har bestemmelser om videresalg. Et annet forhold er også hva som skal skje med bygninger den dagen leietiden/ festetiden / bygsletiden utløper.

Aksjeselskap som eier av tomten
Som aksjonær vil du etter dagens regelverk kunne ”disponere” 49 % av aksjene. Resterende 51 % må eies av thailandske borgere. Her er det vedtekter som utformes slik at du er den eneste direktøren i selskapet samt den eneste representanten som har signatur i selskapet. På den måten har du kontroll over selskapet og deretter over eiendommen.
Mange vil nok mene at denne formen ikke er lovfestet men den har vært praktisert i en årrekke og gjelder for mange tusenvis av hus i Thailand.
Thailand har i alle år lagt opp til å vise seg frem som et interessert land for utenlandske borgere. Lite er sannsynelig for at det blir endringer. Landet lever av turisme og utenlandske borgere og har i alle tider tilpasset seg disse. Flomkatastrofen julen 2004 har ikke gjort det mindre aktuelt for thailandske myndigheter å tilpasse seg utlandsinvesteringene i landet.

Kjøp av leilighet
Det er noe enklere for nordmenn å kunne eie leilighet men noen restriksjoner finns.
Slike restriksjoner kan også endre seg over tid men ikke med tilbakevirkende kraft.
På samme måte som vi utsteder skjøter her hjemme, utstedes det eierbevis som viser og tilkjennegir ditt eierforhold. Videresalg eller utleie er ikke begrenset i seg selv men noen regler finns.

I et boligkompleks skal ikke andelen av utenlandske borgere overstige 49% men noen steder kan det faktisk være utenlands eierskap opptil 100% i steder som eks. i Bangkok. Lokale forhold bør undersøkes.

Å kjøpe leilighet / kjøpe en condo er en av de enkleste løsningene for utlendinger som ønsker å kjøpe eiendom i Thailand / kjøpe faste eiendom i Thailand. Utlendingers kjøp av leilighet i Thailand faller inn under bestemmelsen i Condominium – loven av 1992. det utstedes et for skjøte på eiendommen og eierbrøken av hele boligkomplekset vil også fremgå her.

til toppen

Omkostninger/ skatter/avgifter
Omtales annet sted på denne internettsiden, men generelt er det en kjøpsavgift og i tillegg en stempelavgift. I prinsippet det samme som vi har ved vår dokumentavgift selv om den er delt.
Eiendom i Thailand Denne avgift betales av kjøper. Salgsskatt betales av selger. Omkostninger til megler betales vanligvis også av selgeren. Juridisk bistand ved kjøp avhenger av omfanget men vi anbefaler alle å få sjekket kontrakter, reguleringsforhold og heftelser av en hver art. Det er en rimelig investering å bruke juridisk bistand på dette område.
Felleskostnader er som regel i prinsippet veldig likt her hjemme, men lokale varianter forekommer slik at det er naturlig å undersøke. Vårt nettverk av advokater er å anbefale for nødvendig juridisk bistand. Før du kjøper bolig skal du gjøre en grundig undersøkelse. Du bør følge en anbefaling fra oss om å benytte juridisk bistand.

Formuesbeskatning
Inngår som en formuesbeskatning i Norge.

Bank konto
Det opprettes bankkonto i en offentlig godkjent thailands bank.til toppen

 

        For kontakt

             post@huahinhus.com

geir@huahinhus.com

+47 90 89 77 75

kjell@huahinhus.com

+47 41 53 18 60

jan@huahinhus.com

+47 90 10 97 57